פוגל

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פנסיוני

החיסכון הפנסיוני הוא אחת ההשקעות המשמעותיות ביותר להבטחת העתיד הכלכלי והחיסכון המשמעותי ביותר שיש לאדם כיום
לחיסכון הפנסיוני שלושה תפקידים עיקריים:
1. ביטחון כלכלי בתקופת הפרישה.
2. מתן מענה כלכלי למבוטח ולמשפחתו במקרה שלא יוכל לעבוד.
3. מתן מענה כלכלי למשפחה במקרה של פטירה בטרם עת.

תכנון פנסיוני נכון יאזן בין החסכון לבין ההגנות הביטוחיות  הנדרשות וישמור רמת החיים שלך ושל החשובים לך עד היציאה לפנסיה ולאחריה.

בניית תוכנית ייעוץ פנסיוני כוללת :

– איתור כל החסכונות הפנסיוניים שנצברו לאורך השנים
– בחינת החיסכון הפנסיוני הנוכחי
– התאמת כיסויי הביטוח במוצרים הפנסיוניים
– התאמת מסלולי ההשקעה.
– הורדת עלויות מול החברות השונות: פנסיה, גמל והשתלמות.
– בניית אסטרטגיה ומקסום החסכונות בטווח המיידי תוך הסתכלות לטווח הארוך.

דברו איתנו!